Depressieve gevoelens, somberheid en lusteloosheid

Karin Plas - Therapeut Bollenstreek

Waar komt het vandaan

Ben je op zoek naar therapie bij depressieve gevoelens in de Bollenstreek – Voorhout?

Het is niet altijd duidelijk waar gevoelens van somberheid, neerslachtigheid of depressiviteit vandaan komen. Vaak is er sprake van een combinatie van meerdere factoren.

Denk aan een combinatie van sociale gebeurtenissen (bijv. het verlies van een dierbare, het verlies van een baan, achteruitgang van gezondheid, een verhuizing) en psychologische factoren (bijv. weinig zelfvertrouwen, het stellen van hoge eisen aan jezelf stellen, negatieve jeugdervaringen, onverwerkte gebeurtenissen).

Daarnaast kan er invloed zijn van een belastende omgeving of situatie zoals hoge werkdruk of veel verplichtingen naast het werk. Ook kunnen lichamelijke factoren een rol spelen, zoals genetische aanleg, tekort van bepaalde vitamine of gebruik van alcohol en drugs.


Invloed op je stemming

Tijdens therapie praten wij over je klachten en proberen we zicht te krijgen op het ontstaan hiervan. Daarnaast richten we ons op de invloed die je zelf kunt hebben op jouw stemming. Een valkuil is dat mensen die neerslachtig zijn vaak ook passief worden en nergens meer zin in hebben.

Daarom is het belangrijk te kijken wat je zelf in gang kunt zetten om weer tot actie te komen.In veel gevallen is er ook sprake van negatieve of onjuiste gedachten die jouw stemming negatief beïnvloeden.

Mensen bekijken alles van de sombere kant wat weer veel piekeren tot gevolg heeft. Zo ben je bijvoorbeeld gaan geloven in de gedachte dat je niets waard bent. Het kan dan goed zijn deze gedachte eens te onderzoeken.

Het kan heel waardevol zijn om te oefenen met het vervangen van negatieve gedachten door positieve of meer kloppende gedachten. Best lastig, maar door dit samen te oefenen kunnen sombere gevoelens en klachten afnemen.

Heb je nog vragen of wil je een afspraak maken?
Neem dan gerust contact met mij op.

Karin Plas
Geregistreerd bij NFG en RBCZ